Ti-Entertainment

Nuh Arlantaş turkisrail.org bülteninde İlgi Çekenler

Nuh Arlantaş turkisrail.org bülteninde

    UMUTSUZLUK EN KÖTÜ DÜŞMANDIR

turkisrail.org

Selim Amado

New York Times’ın 1999’daki bir raporuna göre, İsrail ve Türkiye arasındaki stratejik ortaklık, Orta Doğu politikalarını değiştirecek potansiyele sahipti. Ticaret ve turizm gelişiyordu. Ayrıca ileri teknoloji işbirliği ve su paylaşımı üzerine planlar vardı . İki ülke arasındaki ilişkiler 2008-09 Dökme Kurşun Operasyonu ve 2010 Mavi    Marmara olayıyla kötüleşti. Fakat Mart 2013’te, İsrail tarafından, filo müdahalesine yönelik dilenen özür, ilişkilerin normalleşmesi için yolu açtı. Fakat buna karşın ilişkiler hala normalleşmedi. Anlaşılan, Ankara'nın bu adımı atması için gereken  iç şartlar henüz olgunlaşmadı. Fakat gerçekten Türk-İsrail ilişkilerinde bir kopukluktan ve düzelmesi zor bir durumdan bahsedilebilir mi? Ekonomik ve bilhassa ticari ilişkilerde düşüş değil, devamlı artış kaydediliyor. İsrail Türkiye’den mal alıyor, Türkiye’ye mal satıyor. Mesafe çok yakın. Yakında turizmin eski haline döneceğine dair belirtiler var. El-Al’den  sonra Türk Hava Yolları  İsrail'de en önemli havacılık şirketi. Pegasus şirketi de pek çok seferle binlerce yolcuyu Türkiye'ye ve İsrail'e taşıyor.  Geçenlerde, Türkiye’deki Marmara Üniversitesi İlahiyat fakultesi Dinler   tarihi akademisyenlerinin  yayınladığı birkaç kitap elime geçti. Bu kitaplardan bir tanesi de "Modern İbranice  Dilbilgisi" kitabı. Türkçe ve İbranice olarak basılan  diğer hatırı sayılır  kitaplar ise İsrailli akademisyenlerle ortaklaşa yayınlanmış. Bunlar; 17. asırda İstanbul, İslam Dünyası'nda İktisadi ve İlmi Hayatta Yahudiler, Ortaçağ'da İki Yahudi Seyyahın İslam Dünyası Gözlemleri…  Kitapların her biri ağırlıklı olarak  İbranice kaynaklara dayanıyor. Dil  Bilgisi kitabı ise İbranice'yi iyi öğrenmek isteyen Türkiyeli  yeni göçmenlere rahatlıkla tavsiye  edilebilecek kalitede. Bu ilahiyatçı akademisyenler,  zamanında İsrail hükümetinin tanıdığı imkanlarla İsrail'e gelmişler, hem İbranice’yi,  hem de kendi sahalarında çalışan İsrailli akademisyenle işbirliği kurmuşlar.  Eldar Hasanov’un (İbranice Dilbilgisi) kitabını takdim ederken  Doç. Dr. Nuh Arslantaş bakın ne diyor: “Son dönemlerde ülkemizde İsrail, Yahudilik ve Yahudilik tarihine akademik anlamda yoğun bir ilgi başlamıştır. Bu ilginin popüler tarzdan akademik alana kayması, sevindirici bir gelişmedir. Bu  durum, günümüzdeki çok boyutlu ilişkilerin anlaşılmasına ve olumlu     anlamda geliştirilmesine de katkı sağlayacaktır”.    

"Çok boyutlu ilişkiler" dendiği zaman muhakkak ki yazar Türk-İsrail ilişkilerinin bozulması sonucu Türkiye’de artan Yahudi antipatisini kastediyor. Türk-Müslüman-Yahudi ve İsrail kavramlarını olumlu şekilde ele alan akademisyenlerin ortak çalışmalarındaki olumlu eğilimi vurguluyor. Batı dünyasında az da  olsalar bazı üniversitelerin uygulamak istediği akademik boykotlar yanında Türkiye'de gördüğümüz bu gelişme elbet         memnuniyet vericidir.  Yine Dr. Arslantaş’ın sözleriyle: “1948’de kurulan İsrail Devleti, kendine has özellikler taşıyan bir devlettir. Ortadoğu politikalarının belirleyici unsurlarından biridir. İsrail’i İsrail yapan değerlerin en önemlisi, dini ve tarihidir. Bu sebeple İsrail’in iyi değerlendirilmesi, dilinin ve tarihinin iyi bilinmesine bağlıdır”.     İsrail, yüksek teknolojiye dayalı sektörlerde dünyanın lider ülkeleri arasında yer alıyor. Türk kamuoyunda İsrail ve Yahudilerin - son yıllarda -  olumsuz şekilde tanıtılmasına rağmen, akademik ve bilimsel araştırma kuruluşları  1990’lardan bu yana ortak projeler aracılığıyla bu yüksek teknoloji imkanlarından faydalanmaya çalışıyor.  İsrail'in Doğu Akdenizde bulduğu geniş doğal gaz kaynaklarının Avrupa ülkelerine ulaşmasında Türkiye ile sıkı işbirliği, her iki ülkenin işbirliği için çok önemli sebep.  İsrail üniversitelerinin hepsinde Türkiye'yi, orada olan gelişmeleri ele alan akademik çalışma ve yayınların yanı sıra bu mevzuda konferansçı ziyaretleri karşılıklı olarak yer almaktadır. Bu mevzuda yayınlarıyla İsrail'de ve Türkiye'de dikkati çeken, Tel Aviv Üniversitesi'nden genç  akademisyen Hay Eytan Cohen Yanarocak’tır. Tarım alanında, bitki, meyve ve   tohum koruma uzmanı Prof. Shlomo  Selim Navarro’nun Türkiye’deki meslaktaşlarıyla sıkı işbirliği içinde olduğunu biliyoruz.  Tıp alanında da Türk-İsrail akademik ilişkilerine çok örnek var. Yeruşalayim’deki (Kudüs) Hadassa Tıp Merkezi’nden Prof. Eitan Galun ile     Bilkent Üniversitesi Genetik ve  Bioteknoloji Araştırma ve Geliştirme Merkezi’nden Prof. Mehmet Öztürk,   birlikte 20 yıldan uzun bir süredir tıp alanında bilimsel deneyler yapıyor. İnönü Üniversitesi Tıbbi Biyoloji ve  Genetik Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Başak Kayhan, İsrailliler ile yaptığı bilimsel çalışmaların ve bu çerçevede kurduğu ilişkilerin faydasını gören bilim adamlarına bir başka  örnek. Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler uzmanlarından Dr. Emre Kılıçer,  2013 tarihli  “Türkiye-İsrail İlişkileri ve Perde Arkası” başlıklı makalesini şöyle sonuçlandırıyor: "İsrail-Türkiye ilişkileri her şart altında devam etmektedir. Bu ilişkinin gelişmesinde en büyük etken Türkiye’nin batı yanlısı bir dış politika izlemesidir. Türkiye’nin İsrail ile olan ilişkilerinde gergin dönemler olmuştur ama bu dönemlerde dahi ilişkiler son hız devam etmiş ve yaptırım olarak sadece temsilcilik, maslahatgüzar seviyesine indirilmiştir. İsrail ile iyi ilişkilerin  temelinde ABD’nin böyle bir ilişki olmasını istemesi, Türkiye ile İsrail’in bölgede aynı sıkıntıları yaşıyor olmaları ve birbirlerine olan ekonomik ve askeri bağımlılık yatmaktadır. İlişkilerin geleceğine bugünkü verilerle baktığımızda gelecekte de Türkiye İsrail arasında bir yakınlık olacağı tahmin       edilebilir"

KATEGORİDEKİ DİĞER YAZILAR

Deutsch

Foto Galeri

<p>Yeni Ti-Entertainment.com hakkındaki görüşünüz?</p>