Ti-Entertainment

Do-Re-Mi İslam

Do-Re-Mi

Do - Re - Mi…

Malumdur ki; insan ne ile çok meşgul olursa, neye cok zaman ayırırsa, ona göre hayatını idame eder. Hasıl olan neticelere itiraz hakkı yoktur. Cünki; o iradesiyle ister, Cenab-ı Hak külli iradesini nazar eder. Hadis-i Şerifte vârid olduğu gibi: İnsan nasıl yaşarsa öyle ölür. Nasıl ölürse öyle muamele görür.. İlaâhir..

Fransız ünlü müzisyeni mesleğinde öyle fâni olmuştur ki, güvercinlerin kanat çırpınışlarından bile beste oluştururmuş. Ünlü Müzisyen yayan karşıdan karşıya geçerken otomobil ona hızla çarparak kaybolur. Ambulansla beraber Medyada olay yerine gelir, Müzisyen son anlarını yaşıyor. Ona sorarlar:

-‘‘ Sana çarpan adamı görebildin mi?’’

- Hayır göremedim

-Peki arabanın plakasını okuyabildin mi?

-hayır

-Arabanın rengini görebildin mi?

Müzisyen son nefesini söyle bitirir: -‘‘ Hayır göremedim, gördüğüm tek şey, eksozdaki duman ve ondan çıkan  Do - Re - Mi

Evet bizler acaba neye cok önem veriyoruz, ne ile çok meşgul oluyoruz?

İşin ehli olmak güzel bir şey, fakat boş zamanlarımızda maneviyatımız için bir şeyler yapamazmıydık?!

 

 

                                                                        ***

Edyebüz...

KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER

Yahudi ve Hıristiyan geleneğinde Adem ve Havva kıssasının İslam geleneğine yansıması ve içtimaî yapıya etkisi

İnsanın yaratılışı, evrendeki konumu ve görevleri konusu, ontolojik ve antropolojik sorulara cevap arayışı insanlık tarihi kadar eski bir serüvendir. İlkel toplumlar ve dinlerden, semavî dinlere kadar, bir çok dinî inanış ve kutsal yazılarda bu sorulara cevap mahiyetinde anlatımlara rastlamak mümkündür. Kozmolojik ve kozmogonik, yaratılış destanlarında ilk insan prototipinin hikayesi önemli bir yere sahiptir. Bu anlatımlar vasıtasıyla hem, insanın tanrıya veya tanrılara karşı görevleri ve yapması gereken ritüellerle ilgili, teolojik mesajlar, hem de toplumun temel dinamiklerini ayakta tutabilmek ve bir bakıma da her bir kutsal yazının oluştuğu süreçte toplumsal hafıza ve sosyal dokuyu yansıtan rol modelleri ve siyasî içerikli mesajlar aktarılmıştır. Zira kutsal metinler her ne kadar metafizik ve transandantal bir mesaj iddiası taşısa da, yeryüzünde yaşayan insanları muhatap aldığı için beşerî bir yöne sahiptir ve insanın sosyal yaşamına etkisi sürdürmektedir. Bu bağlamda Yahudi ve Hıristiyanlık?ta ilk insanın, Adem?in yaratılışı, şeytanın isyanı ve Adem?den eşi Havva?nın yaratılması ve ilk günahı işlemesinin anlatılması dikkate değerdir. Zira bu anlatım, toplumda kadının rolü ile ilgili mesajlar verdiği gibi, kötülük problemi, insanın mükellefiyeti, masumiyeti ve tanrı önünde görevleri hakkında da bilgilere sahiptir. Bu açıdan Kur?an?da yer alan bilgilerle İslam geleneğinde, tefsir ve rivayet kültürüne yansıyan İsrailiyyat?ta yer alan bilgiler arasında büyük farkın var olduğunu, geleneğe yerleşmiş olan bazı algıların Kur?an?ın metodolojisine ters düştüğünü söyleyebiliriz.

DEVAMI

Nisa Suresi 34-35

Nisa Suresi 34-35 Tefsiri

DEVAMI

Deutsch

Foto Galeri

<p>Yeni Ti-Entertainment.com hakkındaki görüşünüz?</p>